ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Избор на хидрофор

( Оценка 4.5 ) от ( 2 отзива )

избор на хидрофор Избор на хидрофор или избор на хидрофорна помпа винаги е труден. Налага се да избираме измежду стотици модели и марки с най-различни цени. Всички предлагани хидрофори са с различни технически параметри или подобни, което допълнително ни обърква. Самият хидрофор е определение, под което се разбира помпа или помпи и системи за управление и защита при водоснабдяване на определени обекти. Обектите могат да бъдат еднофамилни вили и къщи в населени места, самите населени места или отделни многоетажни сгради. Все по-често и промишлени обекти и производствени бази. 

Избор на хидрофор. Избор на хидрофорна помпа.

Като цяло хидрофорите могат да се разделят на следните видове и под видове:

-Хидрофори с една помпа и механичен пресостат

-Хидрофори с няколко помпи и упвармление с механични пресостати

-Хидрофори с една или няколко помпи с управление от електронен пресостат

-Хидрофори с честотно управляеми помпи

 Всички изброени по-горе видове хидрофори имат своите предимства и недостатъци. Ние ще разгледаме избор на хидрофор или избоор на хидрофорна помпа за по-малки сгради и еднофамилни къщи и вили. При по-големи хидрофори и изграждане на хидрофорни системи се извършват сметки, изготвят се проекти и други. При избор на хидрофор обикновено се налага да се извърши изчисляване на хидрофор. Целта е да се изчисли хидрофора така, че да покрива нуждите от вода. Избора обикновено се спира на хидрофор с една помпа и механичен пресостат или хидрофор с електронен пресостат.

Предимства и недостатъци на хидрофорите

 Хидрофорите за битови нужди обикновено имат редица предимства и недостатъци. Предимствата са бърз и лесен монтаж, ниска цена и компактност. Недостатъците са повече. Първият и основен недостатък е липсата на защита при работа на хидрофорната помпа на сухо, изискват разширителен съд и си променят налягането при променлив дебит. Въпреки всичко при нужда от хидрофорна система това е единственото решение, което е с разумна инвестиция.
Сервиз за хидрофори предлага консултация при избор на хидрофор, изграждане на хидрофорна система, ремонт на хидрофори и монтаж на хидрофор.