ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Откриване на кражба на ток - цени за София

( Оценка 4.1 ) от ( 21 отзива )

Цени за откриване на кражба на ток

Откриване и диагностика при кражба на ток в София

Възползвайте се от нашите професионалисти и достъпни цени за откриване на кражба на ток. Кражбата на ток, или с други думи „нерегламентираното присъединяване” към ел. мрежа, включително и от съседи, е все по-често срещан проблем. Причините за увеличеното потребление на електроенергия могат да бъдат различни, но най-често се касае за кражба на ток. Естествено това трябва да се докаже и документира по протокол за да се послужи пред съответните институции.

Най-добрият вариант да откриете извършителя на такава кражба на електроенергия е да потърсите висококвалифицирани ел. техници и лицензирана фирма за откриване на кражба на ток. Специалистите, работещи в "Елвидом" ООД София, разполагат с отлични познания по електроинсталациите и структурата им и могат да извършат проверка за такава кражба на ток.

Откриване на кражба на ток

Благодарение на професионалната техника и апаратура, ел. техниците ни бързо установяват причината и откриват мястото на извършване на кражбата. Начините за незаконно включване към електроинсталацията са много, но нашите техници имат дългогодишен опит в откриването и доказването на кражба на ток от съседи. Кражбата се доказва трудно и едно от най-важните изисквания е да не се огласява предварително проверката.

Най-общо, кражбата на ток може да се извърши по няколко начина:

 

  • чрез нерегламентирано включване към вътрешната електроинсталация на сградата с проводник или мост (подобен тип кражби на ток се установяват бързо, понеже най-често се използват разпределителните кутии за стълбищното осветление);
  • присъединяване към електрическата мрежа чрез кабели, свързани незаконно, директно в електротаблото на сградата;
  • кражба на електричество с използване на въздушни или скрити кабели;

 

Имайте в предвид, че крадците на ток са изключително изобретателни и непрекъснато измислят нови и по-трудни за откриване методи за кражба на електроенергия. За да разберете откъде се извършва кражбата на електричество, трябва да се обърнете към екип от специалисти с отлични електропознания и опит.

При нас работят само квалифицирани техници, които всеки ден се сблъскват с подобни проблеми. Обучени са професионално да откриват всякакви манипулации по електромрежата на жилищни и офис сгради, хотели, търговски центрове и заведения.

Екипите ни от специалисти установяват кражбата на ток чрез цялостно прозвъняване на електроинсталацията. Ние разполагаме с техника за откриване и на скрити кабели за кражба на ток, които могат да се намират в различни участъци на ел. инсталацията в сградата.

При констатирано нарушение, имаме готовност да Ви издадем констативен протокол, който да Ви послужи пред властите, ако имате намерение да подадете жалба и да си търсите правата по законов ред.

Цени за откриване на кражба на ток

Елвидом ООД работи със следната ценова листа:

Откриване и доказване на кражба на ток:

Цени за откриване на кражба на ток и доказване на кражба на ток – от 110 лв. в зависимост от сложнността на инсталацията и необходимото време до 380 лв., като стандартно откриване на кражба на ток в апартамент за един абонатен номер (електромер) е 110 лв.

Други случаи, касаещи повишеното енергопотребление могат да бъдат: дефектирал домакински електроуред или повреден проводник в електроинсталацията на жилището.

Ако вследствие на проверката възникнат съмнения за подобен проблем, то нашите специалисти могат да извършат проверка на уредите Ви и инсталацията във вашия имот. Подобен тип обследване на ел. инсталацията и ел. уредите се извършва с професионални уреди – термовизионна камера, волтметър, ватметър, амперметър, точен нискоомен омметър и точен високоомен омметър при включена и изключена електроинсталация.

Цена за обследване на електроинсталацията в собствеността на клиента от 2.50 лв. до 4.50 лв./т.

Цена за тестване на консумацията на електроуред от – 20 лв до 25 лв. (зависи от времето необходимо за измерването );

Изпращане на техници до адрес:

Цена за посещение на адрес в град София – 30 лв.;

Цена за посещение на място извън град София за двете посоки – 0,79 лв/км;

Издаване на документи:

Цена за издаване на констативен протокол за кражба на ток – 90 лв.;

При съмнение за кражба на ток не губете време и се обърнете към професионална фирма за откриване и доказване кражба на ток. Не търсете други институчии преди да получите становище и протокол за кражбата или липсата на такава.

Цените са без ДДС.

намиране на кражба на токоткриване на кражба на ток, електротехници

 

 

При случай на кражба на ток или съмнения за такава, потърсете спешна помощ от дежурните ел техници на фирма „Елвидом” ООД.

Телефоните за контакт с нашите екипи са:

02/ 87 03 103

0895/ 012345