ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на хидрофорни помпи

( Оценка 3.2 ) от ( 6 отзива )

Хидрофорни помпи монтаж, продажба и ремонт за София.

монтаж на хидрофорни помпи  Хидрофорни помпи се използват на места с незадоволително налягане, често спиране на водоподаването от централният водопровод, липса на водопровод или с цел използване на собствен водоизточник, като сондаж или кладенец. Понякога, предимно в по-малките населени места и вилните зони, сондажа и кладенеца са единственият начин за захранване с чиста вода.

 Решението на описаните по-горе проблеми е в монтаж и използването на хидрофорни помпи. Хидрофорните помпи са различни по предназначение, габарити, мощност и дебит. Най-често се използват самозасмукващи или многостъпални хидрофорни помпи.

 Монтаж на хидрофорна мопма се извършва при наличие на вода, без абразивни частици, като за да работи правилно се свързва с разширителен съд или електронен пресостат. Хидрофорна помпа монтирана с разширителен съд има по-дълъг живот.

Хидрофорни помпи монтаж и избор

 При избора на хидрофорна помпа, начина на свързване и окомплектовката, трябва да се съобразите с нуждите от вода, водоизточника, интензитета на използване, дълбочината на засмукване, водният стълб и дебита на системата, която захранваме с вода. Напорът на водната помпа на хидрофорната уредба, трябва да е добре изчислен и пресметнат. Работното налягане в хидрофорната система се определя от пресостата, като самият пресостат се настройва в необходимите граници. При монтаж и изграждане на хидрофорна помпа с механичен пресостат се налага монтиране на разширителен съд. Големината на разширителният съд определя броя включвания на помпата при потребление на вода. При по-малко включвания се щади мотора на помпата и самата помпа. Затова разширителният съд се изчислява и е желателно да се спазят изискванията, особено при използване на по-малки помпи.

 Ние сме сервиз за хидрофори и хидрофорни помпи. Предлагаме следните услуги свързани с хидрофори:

 

 • Ремонт на хидрофор

 • Ремонт на хидрофорна помпа

 • Изграждане на хиидрофорни системи

 • Хидрофорни помпи монтаж и ремонт

 • Изчисляване на хидрофорна помпа
 • Монтаж на хидрофор за кладенец

 • Монтаж на потопяема помпа

 • Смяна на помпа

 • Смяна на пресостат

 • Настройка на хидрофор

 • Продажба, доставка и монтаж на хидрофори и помпи

 • И други услуги за ремонт, монтаж и изграждане на хидрофорни уредби