ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Ел. къси съединения - откриване и отстраняване. Ел. услуги

( Оценка 4.0 ) от ( 7 отзива )

откриване на късо съединение

Откриване на късо съединение

Ел техниците на Елвидом ООД са отлично подготвен да откриват и отстраняват къси съединения в ел. инсталациите. Понякога се получава неприятната ситуация в ел мрежата да няма пълно късо съединение, но да съществува отечка на ток.

При наличието на ДТЗ (дефектно токова защита) в таблото е достатъчно да има отечка на ток до 30 mA или между земя и нула и защитата прекъсва работното напрежение моментално. Всички повреди по ел. инсталацията се откриват с помощта на специализирани съвременни уреди.

Квалифицираните ни електротехници откриват и отстраняват къси съединения в:

При поява на късо съединение в електрическата верига е желателно клиентът да сигнализира на денонощните телефони на фирмата. Работните ни екипи ще пристигнат до вашето населено място в рамките на 30 минути (за град София). И бързо ще се запознаят със ситуацията и локализират проблема.

Късото съединение представлява нарушаване на диелектрическата част на кабел или на електрически компонент, което от своя страна нарушава посоката на тока. При изправни електрически инсталации късото съединение, не е опасно. Автоматиката реагира и прекратява електроподаването към окъсеният токов кръг.

Проблемни са неизправни ел инсталации, стари електро табла и неправилно изчислени електрически табла. При късо съединение и липса на ДТЗ или друга електро апаратура от висок клас, се чува пукане, а понякога се виждат и искри и електрическа дъга. В битови условия, при електро инсталации за домашно ползване късите съединения се получават най-често от прегряване и претоварване на електро инсталацията.

Понякога е възможно късото съединение да е индиректно. Това е късо съединение, при което непроводимият елемент си губи свойствата и позволява преминаване на електрическа дъга от фаза към нула, което вроди до късо, без видимо допиране на фазовият и нулевият проводник. Тези пробиви са доста чести, особено след определен праг на амортизиране на диелектрика.

Отличното качество на работа от ел. техниците на компанията гарантира безопасността и дълготрайното използване на ел. инсталацията или съответната част от нея. Мястото, на което е възникнало късо съединение, се обезопасява и по този начин се предотвратява неговата повторна поява.

Професионална фирма за електро услуги в София и страната. Опитни ел.техници за ремонти, монтажи и аварии по ел инсталации и електро уреди - 0895 012345.

откриване на къси съединенияоткриване на късо съединение, електротехник