ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Преместване на ел табла. Професионални електротехници

( Оценка 4.3 ) от ( 8 отзива )

Преместване на ел табла

Професионално преместване на ел табла за София и региона

При преместване на стени и направа на нови жилищни помещения, се налага и прехвърлянето или преместване на ел табла в сградата. Една от водещите компании в сферата на ел услугите – Елвидом ООД София извършва професионално и обезопасено преместване на табла от всякакъв тип. Ние извършваме преработка и изграждане на електрически табла, ел инсталации и други електро услуги. При нужда подменяме старо електрическо табло с ново. А също сменяме, вече неработещи автоматични предпазители и друга електро апаратура, като електромери, контактори и други.

Преместване на ел табла

Процесът на преместване е свързан, не само с удължаване на съществуващите вече кабели и проводници, но и с правилното им съхранение. Спазват се стриктно начините на удължаване на кабелите и тяхното сечение. Това се извършва съгласно спецификациите със специално предназначени за целта електрически снадки и изолатори.

За целта, цялата ел. инсталация се прозвънява и описва. Това се прави още преди разглобяването на съществуващото ел. табло и преди процеса на монтаж на новото ел табло.

Услугата по преместване на ел. табла е изключително рискована и опасна. След преместване се извършва основна проверка на посоката на тока и обезопасяването на контакти и токови излази.

Нашите ел техници ви съветват да не опитвате операция от подобен род сами. Доверете се на професионалната ни помощ, за да не допуснете застрашаващи здраве и имуществото ви ситуации. При професионална електро услуга за изместване на дадено електро табло, вие получавате: консултация, доставка на необходимите материали, демонтаж на старото табло, преработка на ел инсталацията, удължаване на електрическите кабели и монтаж на новото ел табло на новото му място, като след монтажа задължително проверка на цялата ел инсталация и нейното обезопасяване.

Когато потърсите фирма Елвидом, вие се доверявате на опитни и квалифицирани работници, спазващи всички европейски изисквания за работа.

Гаранция за качество

Компанията издава гаранционна карта след приключване на работния процес и осигурява сервизно обслужване за всички обекти, с които сме сътрудничили.

Всички използвани материали за преместването и ремонта на ел. табла са със сертификат за качество.

преместване на ел табла, ремонт и изгражданепреместване на електро табла, ремонт

 

При спешна нужда от преместване на старо електрическо табло, повикайте ел техник от Елвидом ООД, като използвате дежурните ни телефони:

 

02/8703103; 0895 012345

Получавате:

  • Качество на работата
  • Гаранция
  • Изгодна цена