ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Откриване и ремонт на покривни течове

( Оценка 4.0 ) от ( 2 отзива )

ремонт напокривни течове Откриване и ремонт на покривни течове от професионалисти. Покривните течове са трудни за откриване, но са трудни и за отстраняване. Ремонт на покривни течове се предлага от множество фирми, като по-голяма част от тях не са запознати с покривни конструкции и покривните хидроизолационни системи. За да ремонтирате даден покривен теч е необходимо да се открие причината и да проследите пътя на водата. Както всички знаем покривите могат да бъдат наклонени, плоски или тип купол. Всеки вид покрив има своите особености в конструкцията, начина на отводняване и полагането на хидроизолацията, което от своя страна придава и характера на повредата и ремонта. Пакрива е единна хидроизолационна система на даден обект. Всеки дефект в тази система може да предизвика теч.  Не всеки път теча от покрив е свързан с повреда в хидроизолацията на системата. Дефекта може да е скрит в обшивка на комин или друга общивка, дефект в улук, непочистен улук или запушена водосточна тръба. Ние препоръчваме почистване на улуци и водостоци периодично поне веднъж на две години.

Откриване и ремонт на покривни течове

 Ние предлагаме откриване на теч от покрив и ремонт на покривни течове. Целта е да осигурим комплексна услуга по ремонт на покривни течове. Някои предпочитат да извършат основен ремонт на покрива и така да решат проблемите с покривните течове, но повечето собственици нямат такива възможности и се налага да извършат ремонт на покривни течове и така да удължат живота на своя покрив. Има теч от покрив, които налага ремонт на хидроизолация на покрив с цел ремонт на покривния теч, но причините за теча не се изчерпват до тук.

Основни причини за поява на покривен теч:

 

 • Повредена хидроизолация на покрива

 • Счупени керемиди или разместени керемиди

 • Провиснали и пробити улуци

 • Повредени водосточни тръби

 • Повредени капандури

 • Повреди в обшивките на комини и бордове

 • Пропадане на дървена конструкция

 • Липса на шапка на комини

 • Повредени капаци

 • Отлепени части от битумна изолация

 • Повредена битумна хидроизолация

 • Скъсана черна хартия

 • Обратен наклон

 • Спукана воронка

 • Неправилно монтиран гръмоотвод

 • Неправилно монтирани снегобрани

 

 Предлагаме откриване на теч от покрива с модерни технологии без къртене. За откриване на теч от покрива използваме термографска камера и влагомери, които с точност показват мястото на теча и причината за появата му. След откриване на теча изготвяме оферта за ремонт на покривни течове, като гаранцията за ремонт на покрива е в зависимост от повредата, състоянието на покрива и мащаба на ремонта.