ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на газов плот София

( Оценка 3.8 ) от ( 4 отзива )

Монтаж на газов плотСервиз за ремонт и монтаж на газови уреди и системи - София

Монтаж на газов плот, както и свързването му към електрическата мрежа може да се извършва само от квалифициран електро техник. Кухненският газов плот за вграждане е оразмерен, така че да бъде вграден в кухненски елемент с определена ширина (обикновено 600 мм или повече). Под газовият плот трябва да няма чекмедже, а ако има рафт, трябва да е разположен на разстояние поне 140 мм. Кухненският плот за вграждане се монтира под аспиратора, които трябва да е на около 650 мм от работната повърхност на плота.

Монтаж на кухненски плот. Монтаж на вградени котлони - София.

Включване на уреда към мрежата се извършва по електрическа схема (при комбинирани плотове за вграждане). Електрическата схема е зададена от производителя. Свързването към електрическата мрежа се извършва посредством електрически кабел по препоръка, но задължително трижилен. Задължително се изисква заземяване на котлона! Захранващото напрежение трябва да е 230V. Преди да се включи уреда е необходимо да се направят замервания и да се уверим, че схемата за свързване е изпълнена правилно. Електрическият кабел трябва да не се допира до плота – има опасност от прегряване. За свързване на кухненски плот към мрежата се използват обикновено следните видове кабели:

  • H05 RR-F 4×1.5 гумен кабел със зелено-жълт заземителен проводник
  • H05 VV-F 4x1,5 PCV изолация с жълто-зелен заземителен проводник

Не е задължително използване на посочените кабели. Могат да се използват и други електрически кабели със същите или по-добри технически характеристики. Естествено има и газови котлони и въобще газови уреди, без нужда от електричество. Такива уреди нне се свързват към електрическата мрежа.

Свързване на газов котлон към източника на газ

Първо трябва да уточним, че уреда трябва да бъде монтиран в проветриво помещение. Обикновено всички плотове на газ са оборудвани с накрайник за газта EN ISO 10226-1 / -2 или EN ISO 228-1. За монтажа и свързването на накрайника се използват гумени уплътнения, които трябва да се стегнат добре. Въпросните уплътнения са за еднократна употреба. Използват се още адаптери и накрайници по стандарт. Задължително след свързване на уреда се извършва проверка за теч от съединенията. Запалват се горелките и се тества пламъка. Пламъка трябва да се вижда ясно.

Цена за монтаж на газов плот от 88 лв ( без изрязване на отвора и без материали за монтажа). Под материали за монтаж се разбира мека връзка за газ. Някъде може да се срещне като гъвкава връзка за газ. Цената на този тип връзка зависи от размера и дължината на връзката. Отделно кан, монтаж на кран и необходими медни фитинги.

Газ сервиз София - монтаж на газови уреди. Ремонт нагазови уреди на място по домовете за София град и околните райони.