ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Монтаж на ел табла

( Оценка 4.0 ) от ( 4 отзива )

                                                     Монтаж на ел табла се извършва от електротехник с нужната квалификация и право!

Монтаж на ел табла, смяна на старо ел тбло

 Електрическите табла са важни възли в електроинсталацията. Ще разгледаме апартаментните електрически табла, които са разпределителни електрически табла. Всяко ел табло има определена функция, като разпределителното  ел табло. Електрическите табла могат да се монтират външно, за външен монтаж или да се вградят в стената, това са ел табла за вграждане. Съвременните електрически табла се изработват от специални пластмасови сплави и имат естетичен вид.  Мястото на монтажа на ел табло обикновено е до входната врата на помещението, там където влиза захранващият проводник от главното табло.

 Самото табло по устройство не е сложно, има централна шина за закрепване на автоматичните предпазители. Тази шина се нарича DIN шина. Тя се захваща към кутията на ел табло с винтчета. В таблото има още два вида шини – нулева шина и заземителна шина.  Тези шини служат за свързване на нулевите проводници и заземителните проводници. БСвързването трябва да се извърши по стандарти. Не се свързват многожилни кабели към шината без кабелни обувки!

Монтаж на ел табло, свързване на ел табло

монтаж на ел табла  Монтажа на кутията на ел табло не бива да се свързва със свързване на ел табло.  При монтажа на кутията имате три два основни етапа и това са нивелиране и монтаж на кутията и нареждане на шините към кутията. Електрическите табла се монтират с дюбели, а шините с винтове към кутията.  При монтажа на кутията на ел таблото трябва да внимавате с електрическите кабели.  Самите кабели трябва да са вместени в кутията преди монтажа. Кабелите трябва да се движат свободно, да не са притиснати. Внимавайте да не пробиете кабел при направата на отворите за дюбелите. 

 Важно е кабелите да не се преплитат и усукват, понеже това пречи на прозвъняването на ел инсталация, а също заема и много повече място от необходимото. Усукани и преплетени кабели не изглеждат професионално и естетично. Кабелите трябва да са подредени и поради други технически причини.

 


 Подмяна на ел табло 

 Следващият етап е подреждане на автоматичните предпазители на шината. Предпазителите и тяхната мощност, число на реакция и други техни параметри не се избират случайно. Те се изчисляват на база мощност и тип на уредите, които ще захранват и се посочват в проекта и електрическата схема на ел табло.  Обикновено автоматичните предпазители са с мощност от 6А да 63А и се подреждат от ляво на дясно във низходящ ред. След подредба на предпазителите се извършва прозвъняване на токовите кръгове и надписването им. Това е задължително.

 Следва подвързване на ел табло е подреждане на кабелите по нулевата и заземителните шини. Трябва да се спази реда и цвета при свързване на проводниците.

 При свързване на фазовият проводник трябва да спазите клемите и посоката на автоматичните предпазители (вход-изход).  Във всяко ел табло има самозалепващи лепенки, които трябва да се надпишат по токови кръгове. Това спомага за използването и обслужването на ел таблото по време на експлоатацията му.

 Елвидом ООД разполага с екип от професионални и квалифицирани електротехници за монтаж на ел табла, смяна на ел табла, преместване на ел табла, ремонт на ел табла, смяна на предпазители, монтаж на електромери, монтаж на тарифни часовници, откриване на късо съединение, изграждане и ремонт на електроинсталации, ремонт на стълбищно осветление, преработка на стълбищно осветление с датчиици и други електро услуги като ремонт и монтаж на бойлери, аспиратори, фурни и печки.

Смяна на ел табло цена 

Цени за монтаж на електро табла до 4предпазителя - 148,00 лв с материали

Цена за монтаж на ел табло до 6 предпазителя - 174,00 лв с материали

Цена за монтаж на ел табло до 8 предпазителя - 188,00 лв с материали

Цена за демонтаж ан ел табло - 32,00 лв

цена за доставка и монтаж на главен автоматичен предпазител - 38,00 лв

Вижте Цени на електро услуги от професионален ел техник за София.