ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Свързване на готварска печка Индезит

( Оценка 5.0 ) от ( 3 отзива )

Свързване на готварска печка Индезит Свързване на готварска печка Индезит или друга марка към мрежата се извършва спрямо модела на печката. Има печки на газ, печки на ток и комбинирани печки на газ и ток. Електрическите печки се свързват с електрически трижилен кабел. Кабела, които се ползва има специално предназначение и се нарича ШВПС 3х4,00 мм2 . Не бива да свързвате готварска електрическа печка с по-малко сечение или друг вид кабел примерно СВТ или ПВМ.

Свързване на готварска печка към мрежата

 Свързване на готварска печка към мрежата се извършва по електрическа схема на производителя на електро уреда. Схемата е отбелязана в инструкцията за монтаж и на самият капак на клемореда за свързване. Обикновено всички съвременни готварски печки на ток имат възможност за свързване към трифазни и монофазни електрически инсталации. При свързването трябва стриктно да спазите препоръките на производителя, както и правилата за безопасност, да обезопасите електрическата печка чрез зануляване или заземяване в зависимост от типа на ел инсталацията. Обикновено се използва кабел с твърда връзка, но е възможно и включване на печката към контакт на електрическата мрежа. Припоръчваме ви свързване на готварска печка към ел мрежа да се извършва от оторизиран сервиз. Това е гаранционно условие. 

Свързване на печка Индезит на газ

 Свързване на печка Индезит на газ не се различава от стандартно свързване на газова печка. Свързването е възможно към пропан бутан с бутилка или към газова инсталация на метан. Следват се стъпките в инструкцията за монтаж и експлоатация, като при двете различни горива се използват различни материали за извършване на свързването. Важно след инсталацията на готварската печка да се извърши задължителна проверка за теч на газ.

 При комбинирани електрически печки се извършва свързване на печката към бутилката и свързване на печката към мрежата. При използване на газови печки ние препоръчваме монтаж на газови анализатори и датчици за сигнализация при изтичане на газ. Датчиците имат възможност за монтаж както към газови инсталация на метан и към газова бутилка с пропан бутан.

Цена за монтаж на печка / свързване на печка от 72,00 лв до ......... без материали и ДДС. 

Газ сервиз София предлага свързване, монтаж и ремонт на газови уреди.