ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Отказ от топлофикация

( Оценка 5.0 ) от ( 2 отзива )

Топлофикация е общо наименование на услуга по процес на производство, доставяне, разпределение и потребление на топлинна енергия в сграда за много на брой домакинства. Не може да бъде отказана лесно индивидуално. Дори да не използвате радиаторите или топла вода, сметките се начисляват.  В последните години много семейства предпочитат да се откажат, защото на пазара се намират много по-екологични, икономични и устойчиви уреди или услуги. Понякога неправилно изчислените сметки бъркат в джоба ви и ви карат да търсите решение срещу некоректността или грешките на дружеството.

Законово отказът от топлофикация е възможен в случай, когато с решение на Общото събрание на сградната етажна собственост собствениците на 2/3 от сградното пространство гласуват за това. В този случай без значение от мнението на малцинството (останалите части от обитаващите блоковото пространство), топлофикацията ще бъде преустановена за всички, а не само за желаещите да се откажат от услугата. Начинът е като се подаде заявление по образец от името на хората, които са в процес на отказ от топлофикация. Срокът за отговор или удовлетворение на молбата е 15 дена от постъпването ѝ.

отказ от топлофикация Другият вариант за отказ от топлофикация е в случай, че не искате да прекратявате договора формално. Тогава единствено може да намалите потреблението и съответно сметките. За целта трябва да настроите топломера на 0, за да се прекрати топлоподаването към телата. Сметките ще са единствено за подаваната топлинна енергия в общите части на сградата и за дяловото разпределение. Неприятен е моментът, когато само вие или още няколко човека, по-малко от 2/3, желаете да се насочите към друг вид отопление. Тогава пак се изисква заявление по образец. То се намира на сайта на дружеството или се изисква на място, след което се попълва. В едномесечен срок се предполага, че е разгледано и одобрено или неодобрено. В уговорен срок се демонтират съоръженията, премахват се, транспортират се, а радиаторите се пломбират. До момента на одобрение на молбата сте задължени да плащате начислените суми.

Какво следва оттук насетне?

След прекратяване на договора с топлофикация и демонтиране на всички отоплителни тела:

1. вече нямате задължение към сметки или потребление към Топлофикация, съответно

такива не се зачисляват;

2. не заплащате такса за дялово разпределение и отчитане на топломерите;

3. не сте освободени от плащане на топлинна енергия за общите помещения

като стълбища, стълбищни площадки, тавани, други пространства и т.н.;

4. трябва да изплащате топлинната енергия, отдадена от сградната

инсталация.

Последвали разходи при отказ от топлофикация:

Демонтиране на радиаторите

 Допълнителни такси се начисляват, когато демонтирането става през в отоплителния сезон. Това неимоверно довежда до разходи за етажна собственост, поради неколкократното изпразването и пълненето на топлинната инсталация. Това засяга комфорта и състоянието на потребителите. Има възможност от санкции при неспазване на сроковете и реда за изпълнение при отказ от топлофикация.

 Сумата е между 10 000 и 25 000 лв при първо нарушение, за всяко следващо - начислява се тройна по размер глоба. Какви други варианти остават, когато не сме доволни дори от минималните такси за мощност и прилежащи тръби? С въвеждането на новото строителство, респ. нови сгради - по-модерни и удобни - например пасивните жилищни сгради, може да откриете жилищно пространство без парно или подобни отоплителни уреди. Ако сте единствените, които не ползват топлофикация, има друг вариант - прекарване на тръбите от външната стена на сградата. Това е трудоемко, но си заслужава, ако допълнителните сметки не ви устройват. Налага се измазване или покриване, за да не се допуска изстиване през зимните месеци. Така остава вариантът да се изплаща топла вода без парно, което е често предпочитано при българите.

Алтернатива на услугата, след демонтаж на радиаторите и затапване на тръбите 

 За да сте сигурни, че плащате толкова, колкото потребявате, добър вариант за отопление са климатиците, печките, радиатори, панелни конвектори, камина, вентилаторна печка, газова печка и др. Те създават комфорт и гарантират сигурност, защото са за индивидуално ползване.

Демонтаж и затапване на радиатори цени 

 Затапването и демонтирането нарадиаторите се извършва в един ден. Следва пломбиране на крайщата на тръбите при налични тапи. Ако тръбите са заварени, не се налага пломбиране. Това е процедра при отказа от топлофикация само на определени абонати. При отказ от топлифакация на цяла сграда, топлоподаването се спира още от абонатната станция. 

  • цена за затапване на радиатори без скъсяване на тръби - 17,90 лв на тръба (след демонтиран радиатор, които се заплаща допълнително)
  • цена за рязане на тръба и затапване с тапа - 75,00 лв на тръба 
  • цена за рязане и заварка на тръба - цена 92,00 лв на тръба 
  • цена за демонтаж на радиатор - от 32,00 лв до 90,00 лв в зависимост от големината и вида на радиатора (чугунен радиатор, панелен радиатор или алуминиев радиатор .
  • цена за извозване на радиатор - по договорка 
  • цена за рязане на радиатор - по договорка 
  • цена за обслужване на АС- от 90 до 130,00 лв в зависимост от големината 
  • цена за посещение на адрес - 30,00 лв
  • демонтаж на топломер - 8,00 лв 

Демонтаж на радиатори топлофикация за София.

Всички цени са без ДДС

 

468x60