ic_facebook

ic_RSS

"Бърз и качествен ремонт!"

"Ниски цени! Гаранция на труда! "

Кредити енергийна ефективност

( Оценка 5.0 ) от ( 8 отзива )

 Днес стана ясно, че са осигурени още около 80 млн.лева по програмата на ЕБВР за саниране на отделни жилища и цели жилищни сгради по програмата REECL.

 За изминалите 4 г, над 28000 български домакинства са се възползвали от възможността да получат такъв кредит, според експерти на банката, като са усвоени около 80 млн. лева.

 ПроКредит банк е една от водещите банки в България, която предлага подобен продукт на пазара.

 Типичните продукти или услуги за които може да кандидатствате за такъв кредит изискват и за фирми и за частни лица минимален енергиен ефект - 20% спестена енергия спрямо текущото енергийно потребление на процеса, който ще се модернизира и/или намаление на емисиите от парникови/вредни газове.

За физически лица се отпускат кредити за следните проекти:

С кредит "Енергийна ефективност" можете да купите и монтирате:

 • Газификационни системи и системи за централно отопление;

 • Инсталиране на енергоспестяващи прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма;

 • Инсталиране на печки и котли на биомаса;

 • Инсталиране на слънчева водонагряваща система;

 • Инсталиране на Енергоефективни газови котли, бойлери и системи;

 • Инсталация на климатици и термопомпени системи;

 • Нови сградни фотоволтаични системи;

 • Монтаж на рекуперативни вентилационни системи;

 • Топлоизолация на стени;

 • Топло и хидро изолации на покриви;

 • Топлоизолация на подове;

 Максималният размер на един кредит е 17 602 лв, като това ограничение не се отнася когато физически лица се сдружават в групови здружения. За повече подробности , посетете специализираната интернет страница на банката, като кликнете на линка.

За юридически лица банката предлага възможност за кандидатстване по проекти в следните области:

 • Подобряване енергийната ефективност на производството на бизнеса – машини, съоръжения, оборудване, технологии, софтуер .

 • Подобряване на енергийната ефективност на сгради, свързани с дейността на бизнеса - офиси и др.

 • Намаляване на емисии въглероден двуокис (CO2) и други вредни газове.

 Максималният размер на сумата на кредита може да е до 2.5 млн евро а минималният размер е 10000 евро.

 За повече подробности , посетете специализираната интернет страница на банката за фирми, като кликнете на линка.

 Предимствата на програмата (REECL) са:

 • понижаване на разходите Ви за отопление и електричество
 • получаване на безвъзмездна помощ от 20% до 35%
 • сами избирате фирмата доставчик и изпълнител
 • качеството на използвените материали е проверено и доказано предварително
 • облекчена процедура за кандидатстване 

 Кредитополучатели могат да бъдат както физически така и юридически лица и сдружения за управление на етажна собственост.

Сумата по кредита е до 100 000 лвили 50 000 ЕUR.

Срока на кредита е до 10 години.

 При евентуален интерес за програмата (REECL) и необходимост от по-точни данни ние ще Ви изготвим оферта и ще Ви  свържим са кредитните инспектори по програмата и ще ви изчислят вашият план. Отговора от банката е до 3 работни дни а офертата от Елвидом ООД се изготвя до два работни дни.

В рамките на работната седмица Вие ще разполагате с пълната информация и резултата от банката по вашето кандидатстване.